Openbare Vergaderi ng- Raad der Gemeente Heerastede, 2 November 1920. 233 op Dinsdag l November 1920, des avonds om 8 uur. I Overname grond Campl. en Raadh.str. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, Wethouder, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, C. Tromp, H. A. Waller, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, H. M. van Unen, J. Vring, en W, M. ae Boer, Raadsleden. Afwezigde heeren A. Honig. en Dr. E. A. M. Droog. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. De Vergadering wordt op de gebruikelijke wijze geopend Eventueele stemmingen zullen aanvangen bij den heer J. W. van der Erf. I. Overname van grond aan de Camplaan en de Raadhuisstraat Het voorstel van Burgemeester en Wethouders luidt 89. Aankoop perceeltjes grond Camplaan en Raadhuisstraat. Aan den Raad enz Het bijgevoegd ontwerp-besluit luidt 89. Aankoop perceeltjes grond Camplaan en Raadhuisstraat. II Overname grond Raadh.str. De Raad enz. Dit ontwerp besluit wordt zonder hoofdelijke slem- ming ongewijzigd vastgesteld. II. Overname van een strookje grond aan de Raadhuisstraat. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1920 | | pagina 1