1 OVERKAHK STBOOKJES GROND RAADHUISSTRAAT KN HEERENWKG. FEBRUARI 1921 De Raad der Gemeente Heemstede Overwegende, dat het wenschelijk is in de Raad- huisstraat en in den Heerenweg gelegen strookjes grond over te nemen Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machtigen kosteloos en om niet voor de gemeente te aanvaarden I. van C. L. J van Lent, Raadhuisstraat 65 te Heemstede, een strookje grond ter lengte van onge- veer 19 Meter en ter breedte van ongeveer 1 Meter, deel uitmakende van de kadastrale perceelen Sectie B nos. 3177, 3582 en 1876 en liggende in de Westzijde van de Raadhuisstraat 2. van Johanna Cornelia Staat, echtgenoote van H Uirken, Binnenweg 69 te Heemstede, een strookje grond ter lengte van ongeveer 19 Meter enterbreedte van ongeveer 3 Meter. kadastraal bekend Sectie B nos, 2371 en 2372 en liggende in de Westzijde van den Heerenweg nabij de grens met de gemeente Haarlem. Gedaan ter Openbare Vergadering van den Februari 1921, De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1