50 15 OVEENAME STROOKJE 6R0ND HEERKNWE6. 21 JULI 1921 De Raad der Gemeente Heemstede Overwegende, dat het wenschelijk is een strookje grond, gelegen in den Heerenweg voor de perceelen nos. 267 en 269 voor de gemeente over te nemen Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machtigen onder door hen te steilen voorv/aarden van Johannes de Groot, wonende te Heemstede, kosteloos en om nietvoorde Gemeente over te nemen een strookje grond gelegen in den Heerenweg voor de perceelen nos 267 en 269 kadastraal bekend Sectie B. nos 2373-en 2374 te za- men ter grootte van 26 M2. Gedaan ter Openbare Vergadering van den 21 Juii 1921. De Secretaris, SL/ De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1