Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, 15 SEPTEMBER 1921. 134 op Donderdag 15 September 1921, des avonds om 8 uur. I. Notulen. II. Vervolg- onderwijs. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Burgemeester, Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. a. M Droog, Wethouders, J. Preijde Gzn., L. de Wilde, H. A. Waller, C. Tromp, J. Tates, C. W. Breed, J. W. van der Erf, J. Vring, W. M. de Boer, en J. Moolenaar, Raadsleden. Secretaris de Heer A. A. Swolfs. Afwezigde heer H, M. van Unen. De Voorzitter opent de Vergadering met gebed. De heer H. A. V/aller wordt door het lot aange- wezen om het eerst te stemmen. Alvorens over te gaan tot het behandelen der agenda wordt de openbare vergadering gesehorst. Na heropening der vergadering is aan de ordepunt: I. Notulen van 18 Augustus j. 1. Deze notulen worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. I!. Verordening tot regeling van het vervolgonder- wijs. Het voorstel en ontwerp-besluit luiden 72. Verordening tot regeling van het vervolgonderwijs. III. Personeel Vervolg- onderwijs. Deze verordening wordt zonder ming ongewijzigd vastgesteld. III. Aanwijzing onderwijzers voor derwijs. Het ontwerp-besluit luidt hoofdelijke stem- het vervolgon- 73. Aanwijzing onderwijzers voor vervolgonderwijs. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1921 | | pagina 1