Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede 27 JANUARI 1927. VAN DEN op DONDERDAO 27 JANUARI 1927 des avonds om 8 uur. I Notulen Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. J. P. W. van Doorn, Voorzitter, Jhr. A van de Poil en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames Mevr. R. C. A. de Voogt-de Vogel en Mevr. J. A. Hoekstra -Zethof en de Heeren C. Tromp, C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, A. H. Baron van Hardenbroek van Ammerstol, J. de Breuk, B. Chapon, en J. Vring leden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. Spreker zegt, dat met kennisgeving afwezig is de heer F. J. Hilterman wegens een hem overkomen ongeluk, maar kan daaraan toevoegen dat dit gelukkig blijkens informatie niet van ernstigen aard is. Mevrouw Hoekstra wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. I. Vaststeiling nofulen van de vergaderingen van 2, 9 en 10 December 1926. De lieer Tromp zegt in de notulen te hebben gele- zen Van Meulenlaan, terwijl door hem is gesproken over de Van Merlenlaan. De Voorzitter deelt mede, dat dit een zetfout is, wat ieder zal hebben begrepen. Ook een paar andere zetfouten zullen worden verbeterd. De notulen worden vervolgens conform zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. II. Ingekomen stukken Ingek st. Kasonn a' Proces-verbaal van de opneming van kas en boeken van den Gemeente-Ontvanger op 1 December

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1927 | | pagina 1