's 23 25 April 1Q29 2e KASOELDLEENING 1929. Aan den Raad. Wii geven U in overweging ons opnieuw te mach- tieen voor het iaar 1929 kasgeidleeningen aante.gaan tot een bedrag van f 2.000.000.— door vaststelling van biigevoegd ontwerp besluit. Deze machliging is noodig om in de gelegenheid te zijn loopende kasgeldleeningen te verlengen en voor zoover noodig nieuwe te kunnen sluiten. Heemstede 3 April 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, A. van de Poll, l.b. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1