Raad der Gemeente Heeinstede Openbare Vergadering 25 Aprîl 1929 67 VAN DEN op DONDERDAO 25 APRIL 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitler: de Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de PoII en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames R. C. A. de Voogt - de Vogel en H. Bigot-Kuss en de HeerenC. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, en N. J. van der Linden, leden. Secretaris de heer N. Vos. AûENDA 1. Vaststelling nofulen van de vergadering van 21 Maart 1929. 2. Ingekomen stukken. 3. Voorstel tot het aangaan van een 2e kasgeld- leening 1929 (23). 4. Benoeming onderwijzend personeei (24). 5. Overplaatsing Hoofd Openbare Lagere School (25). 6. Voorstel tot verbetering van den hoek Adriaan Pauwlaan en Crayenestersingel (26). 7. Credietaanvrage voor verbetering Leidschevaart- weg nabij de nieuwe spoorweghalte (27). 8. Ontheffing art. 15ter der Bouw- en Woning- verordening (28). 9. Voorstel tot wijziging der Algemeene Politie- verordening (29). 10. Vaststelling kohieren Plaatselijke Inkomstenbe- lasting. 11. Ontheffingen van Plaatselijke Inkomstenbelasting.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1