30 30 Mei 1929. VERMENIGVULDIGINGSCIJFER TARIEF PLAAT- SELIJKE INKOMSTENBELASTING 1929/'30. Aan den Raad. Wij hebben de eer U voor te stellen het vermenig- vuldigingscijfer op het tarief voor de Plaatselijke In- komstenbelasting voor het belastingjaar 1929/'30 te bepalen op 1. Opgemerkt wordt dat dit cijfer reeds heeft gegolden van Mei 1925 af. Heemstede 22 April 1929. Burgemeester en Wethouders van Heemstede, J. P. W. van Doorn. De Secretaris, N. Vos.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1