Raad der Gemeente fleeinsîede Openbare Vergadering 30 Mei 1929 86 VAN DEN op DONDERDAG 30 MEI 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitter de Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, Mevrouw R. C. A. deVoogt-de Vogel en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak en N. J. van der Linden, leden. Secretarisde heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststeliing notulen van de vergadering van 25 April 1929. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming leden stembureaux (37). 4. Voorstel tot toetreding als lid van het Congres voor Kleuterzorg (31). 5. Voorstel tot verhooging van toegestane credie- ten (32). 6. Voorstel tot aanschaffing van een begraaftoestel (35). 7. Voorstel tot vernieuwing van kadastrale kaarten (36). 7a. Voorstel tot beschikbaarstelling van gelden voor de verandering van inrichting en uitbreiding der St. Antoniusschool (38). 8. Namen van bruggen (34). 9. Voorstel tot verhuur van moestuin en boomgaard van Groenendaal (33).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1