Raaú der Gemeonte Beemstede Openbare Vergadering 25 Juli 1929 114 VAN DEN op DONDERDAG 25 JULI 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitterde Heer Jhr. A. van de Poll, waarne- mend Burgemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenDr. E. A. M. Droog, Wethouder, Mevrouw H. Bigot - Kuss en de Heeren C. W. Breed, J. W. van der' Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, N. J. van der Linden, en J. J. Schelvis, leden. Secretaris de heer N. Vos. AGENDA 1. Notulen. 7. Ingekomen slukken. 3. Credietaanvrage verbetering beplanting Groe- nendaal. (42) 4. Aanvaarding Rijksbijdrage onderhoud Groenen- daal. (44) 5. Credietaanvrage herstel bliksemafieider Raad- huis. (43) 6. Tijdelijke voorziening in schoolruimte R. K. school. (45) 7. Beschikbaarstelling van gelden voor de stichting eener R. K. U.L.O. School. (49) 8. Vaststelling maximum aantal leerlingen per klas voor de openbare U.L.O. School. (49) 9. Beschikbaarstelling van gelden voor de aan- schaffing van leermiddele-n der Nic. Beets- school aan den Voorweg. (47) 10. Aanstelling van eene vakonderwijzeres voor de openbare U.L.O. School. (50) lla. Benoeming van een onderwijzer aan de nieuwe openbare lagere school. (52)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1