Raaö der Gomeente Heemstede Openbare Vergadering 3 October 1929 127 VAN DEN op DONDERDAO 3 OCTOBER 1929 des avonds om 8 uur. Voorzitterde Heer jhr. J. P. W. van Doorn, Bur- gemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, de Dames R. C. A. de Voogt-de Vogel en H. Bigot - Kuss en de Heeren C. W. Breed, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, W. M. de Boer, J. Moolenaar, J. Vring, A. P. Audretsch, S. Rijkes, C. L. Kwak, N. J. van der Linden, en J. J. Schelvis, leden. Secretarisde heer N. Vos. AGENDA 1. Vaststelling notulen der vergadering van 25 Juli 1929. 2. Ingekomen stukken. 3. Benoeming leden vaste commissiën uit den Raad. (57). 4. Benoeming lid der Werkloosheidscommissie (56). 5. 2e Wijziging instructie doodgraver. (58). 6. Vaststelling Algemeene Politieverordening. 7. Verordening, hondende verbod tot het telen van bepaalde soorten aardappelen, ter voorkoming van wratziekte. (60). 8. Verhuur tuingrond aan de Prinsenlaan. (53). 9. Verhuur grond aan den Glipperweg, (54). 10. Credietaanvrage voor verbreeding en verbetering van den Achterweg—Laan van Insulinde. (55). 11. Vaststelling herziening XLVl van het Uitbrei- dingsplan. (59). 12. Vakonderwijs ironsteeschool. (61).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 1