ESvSäää 76 28 November 1929. van 1 Januari 1930 te herzien en vast te stellen op j 5500.f 6100.verhoogd met de bestaanae Cr u'lî'de^'aard der zaak is genoemde snene uitbrei- Hjna in niet mindere mate van invloed Oja de werK zâamhedën van het Hoofd van den Dienst van Open- bare Werken en achten wij ook voor dezejambtenaa riiens wedde bedragende f 3900.— voldoende. Een in andere gemeenten mge^eld on e - znek heeft onze meening m dit opzicht oevesu^u, zoodat wij eenzelfde verhooging als voor den Direc- teur der Bedrijven wordt voorgesteld, gerechtvaardi d oordeelen w'ij stellen U daarom voor de jaarwedde van dezen ambtenaar met mgang van 1 Januan te bepalen op f 4400.— f 5000. Verder vestigen wij er Uwe aandacht op, 1 raadsbesluit »a„ 9 Decembe, 1Q26, J ^nTUod'âV'wl'Vv^Se!^ Contrôleur der gemeente financiën te bepalen n 4400.f 5000.eveneens met ingang »an 'zooalsVvij U bij de aanvulling van dert post kosten van de bouwpolilie" over 1028 mededeelden, j's i„ verband ntet opnterkingen welke m Uwe Ver; aarierirp meerdere malen werden gemaakt over o "^StVarr'we'rki'n tVeVTnEaafuîgebreid. T fdifhVlfe 'gSle ,ka0n"znn° worden wedde hiervoor meenen wij U te moeieu mmmm

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1929 | | pagina 14