KLAPPER op de NOTULEN der Openbare Vergaderingen van den Raad der Gemeente Heemstede gedurende het jaar 1939. >13 -o CÛ <u JX C to 03 ADMINISTRATIEVE OROANISATIE IN HET ALGEMEEN. Aanwijzing Stemlokalen Benoeming leden Stembureaux Benoeming leden Hoofdstembureau 125 125 125 EIGENDOM. OPENBARE WERKEN. BELASTINGEN. Buitengewone werken Belastingen Straatbelasting. Intrekking voorstel wijz. Personeele Bel. (één opcent) en progressie Forensen-belasting Gemeentefonds-belasting (één opcent) Verordening ex art. 12 Oorlogswet 219 9 117 11,35,71, 86,219, 439,445, e. v. 10,45, 56,57 11,21 400 e. v. OPENBARE ORDE. Berijden trottoirs door courantenbezorgers en in elkaar rijden trottoir voor bouw- werken Afscheidingen bouwterreinen Vereenigingsleven Inlichtingen Centr. Archief en Inlichtingen- bureau inzake Maatschappelijk Hulpbe- toon voor Nederland Geboorte 20.000ste inwoner Uitvoering Bioscoopwet Torenuurwerken 90 171 32,71 103, 104 355 184 100

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1