27 2 Maart 1939. BENOEMING LEDEN STEMBUREAUX. AAN DEN RAAD. In verband met de a.s. verkiezing voor leden van de Provinciale Staten en den Gemeenteraad, geven wij U in overweging, de stembureaux als volgt samen te stellen: Stemdistrict 1. Plaatsvervangend Voorzitter: Jhr. A. van de Poll. LedenJ. P. A. Wiegman en H. Stefels Jr. Plaatsvervangende ledenJ. H. H. van den Putten, G. J. Schuyt, G. J. Smit en E. Vedder. Stemdistrict 2. Voorzitter: H. J. Voors. LedenA. W. M. Steinhoff en W. Bulten. Plaatsvervangende leden: B. C. Vuyck, H. Kuipers, H. de Bas en E. J. C. Hermans. Stemdistrict 3. VoorzitterN. J. van der Linden. Leden: H. Klaassen en W. Muller. Plaatsvervangende leden: J, C. F. Kroon. A. J. J. Ver- spoor, L. van Wijk en P. Tromp. Stemdistrict 4. VoorzitterH. A. Meeuwenoord. LedenH. Vermeer en A. Milatz. Plaatsvervangende leden: J. M. Langeveld Jr., H. C. T. Heilen, W. A. Philippo en J. van Groningen. Stemdistrict 5. VoorzitterC. A. M. Jonckbloedt. LedenW. A. de Tello en A. van Huissteden. Plaatsvervangende leden: P.J. van Empelen, Ph. Cohen C. J. Preyde en J. L. Veen. Stemdistrict 6. VoorzitterJ. W. van der Erf. LedenP. R. Kromhout en C. L. Kwak. Plaatsvervangende leden: C. Goede, W. J. Reynders, A. A. Leuven en A. G. Zijlmans.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1