JL 30 Maart 1939. De.Raad der gemeente Heemstede Qezien het voorstel van Burgemeester en Wethou- ders met het advies der Plantsoenen-Commissie; BESLUIT tot het doen rooien van 35 iepeboomen, staande langs den Heerenweg tusschen de grens der gemeente Haarlem en de Koediefslaan. Gedaan ter openbare raadsvergadering van den 30 Maart 1939. De Secret'aris. De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 12