30 Maart 1939. De Raad der gemeente Heemstede; Gelezen een voorstel van Burgemeester en Wethou- ders: BESLUIT Toe te treden tot de regeling; /olgende gemeenschappelijke GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING van de gemeenten Haarlem, Velsen, Haarlemmermeer, Beverwijk, Heemstede, Nieuwer-Amstel, Bloemendaal, Aalsmeer. Zandvoort, Heemskerk, Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Bennebroek. Artikel 1. De psychiatrische voor- en nazorg in de tot deze regeling toegetreden gemeenten zal worden uitgeoefend overeenkomstig de volgende regelen. Art. 2. Met de psychiatrische voor- en nazorg is belast een door de tot deze regeling toegetreden gemeenten inge- stelde en in stand te houden Dienst. Art. 3. De Dienst draagt den naam: ‚ÄěPsychiatrische Voor- en Nazorgdienst voor Haarlem en Omliggende ge- meenten' in deze regeling verder te noemen Psychia- trische Dienst. Art. 4. De Psychiatrische Dienst is gevestigd te Haarlem en is een onderdeel van den Gemeentelijken Geneeskundi- gen- en Gezondheidsdienst dier gemeente, onder alge- meene leiding van den Directeur van dien dienst. Art. 5. Het beheer van den Psychiatrischen Dienst wordt uitgeoefend door Burgemeester en Wethouders van Haarlem.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 14