45 30 Maart 1939. wordt voor deze gemeenschappelijke regeling aange- wezen het Gemeentebestuur van Haarlem. Gedaan ter openbare vergadering van den 30 Maart 1939. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 20