OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 30 Maart 1939. 149 van den op DONDERDAG 30 MAART 1939. des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwenoord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Van Lent wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 2 Maart 1939- 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aanleg plantsoen Johan Wagenaarlaan (37). 4. Aanbieding Herziening XLVIô van het Uitbrei- dingsplan (47). 5. Kasgeldleening (43). 6. Voorschot vergoeding bijzondere scholen 1939 (39).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1