49 hoSltrd h" VOOr5'e: VM ®ur9emeester en Wet- Ge'et "p de arlt "0 en 228 det gemeentewet; BESLUIT: betaitge™ °P 9'°nclsla0 ™n de ™'9t»de volgende' ntgavên-beSte°d V°°r dekkin" van de 27 April 1939. GELDLEENING /200.000,- De Raad der gemeente Heemstede; ÎnndeSondern 7 9£mee"te met de geldgeefster. vermeld aeldleen^no 9enoemde ontwerp-overeenkomst, eene f 200 000 3kn 9aan t0t een nominaal bedrag van J^UU.OOO—koers pan, tegen eene rente van 31/* b. c. d. e. f. g- h. aankoop, verbouw en inrichting „de Meerlhorst verbouw raadhuis bouw arbeiderswoningen Bankastraat aanleg Mozartkade vergrooting Bronsteevijver brug over Bleekersvaart doortrekking Zandvaartkade verbetering Leidschevaartweg parallelweg Binnenweg aanleg Willem Klooslaan stichting Crayenesterschool 42.000,— 4.000,— 20.000,— 6.500,— 4.000,— 3.500— 7.800— 21.000— 1.400— 3.800— 86.000— 2. Totaal /200.000— temberDf939Iden 2UHen W°rdcn °P9enomen °P 15 Sep- 4n De 9cn»ccnte verbindt zich de Ieening af te lossen .940 tof"en" 7e e'k dee »eee»" 1950 1960 1970 1978 1949 1959 1969 1977 1979 6.000— f 5.500— 5.000— 3.700— 2.700— 60.000. 55.000— 50.000— 29.600— 5.400— Totaal /200.000— k.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1