OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 27 April 1939. 161 van den op DONDERDAG 27 APRIL 1939, des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. VAN DOORN, Burgemeester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll en Dr. E. A. M. Droog, Wethouders, H. M. van Unen, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, C. A. M. Jonckbloedt, H. J. W. B. Disselkoen, H. A. Meeuwen- oord, W. A. de Tello, A. P. Audretsch, E. J. van Lent, P. R. Kromhout, Mr. C. von Meyenfeldt en H. J. Voors, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Disselkoen wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 30 Maart 1939. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Aangaan geldleening f 200.000.(49). 4. Voorbereiding herziening Uitbreidingsplan voor de terreinen, begrensd door de Kerklaan, den Heerenweg, de Van Merlenlaan en de Zandvaart. (50). 5. Delegatie van bevoegdheden (51-53).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1