OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 28 November 1939. 395 van den op DINSDAG 28 NOVEMBER 1939. des avonds om 8 uur. Voorzitter: de Heer Jhr. J. P. W. van Doorn, Burge- meester. Tegenwoordig zijn de Heeren: Jhr. A. van de Poll, C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer De Tello wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Gasvoorziening (100). 3. Vaststelling vergoeding vakonderwijs 1938 (91). 4. Vaststelling vergoeding bijzondere scholen 1938 (92) 5. Onderhandsche verpachting van weiland nabij de Molenwerfslaan en Heemsteedsche Kanaal (93). 6. Onderhandsche verpachting van weiland aan de Westzijde van de Vrijheidsdreef (99).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1939 | | pagina 1