OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 27 Juni 1940. 133 van den op DONDERDAG 27 JUNI 1940, des namiddags om 3 uur. Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyen- feldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze, waarna hij de volgende toespraak tot de vergadering houdt, welke staande wordt aangehoord. Mijne Heeren, Bij deze eerste samenkomst na het uitbreken van den oorlog in ons land, gevoel ik mij gedrongen hier even stil te staan om ons aller medegevoel uit te spreken met de velen die door de lawine van leed, welke over ons land gekomen is, in rouw, kommer en zorg gedompeld zijn. Wij willen ook in deze vergadering herdenken de jonge mannen die hun leven hebben gelaten voor de verdediging van ons geliefd Vaderland. Ons hart gaat uit naar deze gezinnen en wij deelen in de smart van wie om hen rouwen. Met groote dankbaarheid mogen wij hier zeker er aan herinneren, dat onze gemeente voor vernieling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1