OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 29 October 1940. 181 van den op DINSDAG 29 OCTOBER 1940, des namiddags om 3 uur. Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders; J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyenfeldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Ka- merbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de heer N. Vos. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. De heer Van Lent wordt door het lot aangewezen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen der vergadering van 22 Augustus 1940. 2. Ingekomen stukken en mededeelingen. 3. Verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (50). 4. Verzekering van gemeentegelden (51). 5. Samenstelling raadscommissi├źn (52). 6. Wijziging reglementen gemeente-personeel (53). 6e Wijziging Ambtenarenreglement (54). 5e Wijziging Verordening Gemeentepolitie (55). Wijziging Werkliedenreglement (56).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1