OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede 7 November 1940. 197 van den op DONDERDAG 7 NOVEMBER 1940, des namiddags om 3 uur. Voorzitter: de heer Jhr. A. VAN DE POLL, Wet- houder. Tegenwoordig zijn de Heeren: C. A. M. Jonckbloedt en H. M. van Unen, Wethouders, J. W. van der Erf, S. Rijkes, N. J. van der Linden, H. J. W. B. Disselkoen, W. A. de Tello, E. J. van Lent, Mr. C. von Meyen- feldt, H. J. Voors, Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink, J. Kamerbeek, Dr. G. H. Mulder en Mr. B. W. Stomps, leden. Secretaris: de Heer N. VOS. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze. De heer Van Lent wordt door het lot aangewe- zen om bij eventueele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: Behandeling van het schrijven van Gedeputeerde Staten d.d. 9 October 1940 inzake samenvoeging van de gemeenten Heemstede en Bennebroek. 1. Behandeling van het Schrijven van Gedepu- teerde Staten d.d. 9 October 1940, inzake samenvoeging van de gemeenten Heemstede en Bennebroek. Het prae-advies van Burgemeester en Wethouders is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgn0.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1940 | | pagina 1