■M. 1 sociale zaken ter secretarie. De betreffende posten zijn thans geraamd in Hoofdstuk IX, 1, van den gewonen dienst der gemeentebegrooting. Een afzonderlijke be- grooting voor Maatschappelijk Hulpbetoon is hierdoor overbodig geworden. De ontwerp-gemeentebegrooting sluit, wat den ge- wonen dienst betreft, in totaal met f 1.861.938.48 en "wat den kapitaaldienst betreft met f 1.841.259. HEEMSTEDE, 5 Januari 1942. De Burgemeester van Heemstede, etaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3