12 De Burgemeester van Heemstede; Gelet op artikel 1, 3°, van de Achtste Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied; BEPAALT dat de werkzaamheden blijven rusten van: a. de commissie van overleg voor het gemeente- personeel b. de dienstcommissies voor de gemeente-gas-, duinwater- en electriciteitsbedrijven en voor het be- drijf van Openbare Werken en den Reinigingsdienst. HEEMSTEDE, 17 Februari 1942. De Burgemeester voornoemd,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2