26 4. Teruggave van den hond kan slechts geschieden tegen gelijktijdige betaling van de kosten van onderhoud. Vastgesteld te Heemstede, den 23 Juni 1942. De Burgemeester voornoemd, ecretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2