31 CREDIET VOOR HET BADHUIS. De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Overwegende, dat uit een ingekomen rapport de noodzakelijkheid gebleken is om over te gaan tot het aanbrengen van een nieuwe gegalvaniseerd ijzeren warmwaterboiler (inhoud 1000 liter) met gegalvaniseerd ijzeren verwarmingsspiraal in het gemeentelijk badhuis, waarvan de kosten, inclusief leidingen, afsluiters enz., f 1577.zullen bedragen dat het bestuur der Stichting tot exploitatie van bad- en zweminrichtingen zich met deze plaatsing geheel kan vereenigen ten behoeve van de levering en plaatsing van een nieuwe warmwaterboiler met toebehooren in het ge- meentelijk badhuis, een crediet beschikbaar te stellen van f 1577. BESLUIT HEEMSTEDE, 29 Juli 1942. De Burgemeester e fSecretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 1