33 Aanduiding van de school, 1 1. Bijz. Prot. School L.O. Bosb. Toussaintlaan 217V4 f 13.43 f 2917.67 f 2. Bijz. Prot. School L.O. Adr. Pauwlaan 203'/2 13 43 2733.01 3. Bijz. Prot. School U L.O. Adr. Pauwlaan 105 1674 1757.70 4. R.K. School L 0. Molenwerfslaan (St. Aloysiusschool) 199V4 13.43 2675 93 5. R.K. School L 0. Heerenweg 103 135V2 13.43 1819.76 6. R.K. School L.O. Kerkiaan 56 213 13.43 2860.59 7. R.K School U L 0. Kerklaan 56. 16.74 841.19 8. R.K. School L 0. Molenwerfslaan 198 13.43 2659.14 (St. Augustinusschool) 9. R.K. School L.O. Lanckhorstlaan 149i/4 13.43 2004.43 Jacobaschool) 10. R.K. School U.L.O. Heerenweg. 16U/2 16 74 2703 51 (St. Henricusschool). WAARVOOR DE VERGOEDING WORDT GEVRAAGD. Gemiddeld aantal leerlingen to waarvoor de vergoeding wordt verleend. Gemiddeld bedrag per leerling van de kosten van het over- i w eenkomstige openbare onder- wijs over hetzelfde dienstjaar. 1 Bedrag der vergoeding naar het aantal leerlingen. n n n n n 501/4 n n yy n Voor 1, 2 en 3 over 1936 en 1937. Voor 4, 5, 6, 7 en 8 over 1934 tot en met 1937. Voor 9 en 10 over 1935 tot en met 1937.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2