33 .67 f 6067.73 f 6067.73 nihil f 2917.67 104 104 f 2 87 f 297.82 01 5540 90 5540 90 2733 01 104 104 2.87 297.82 .70 320013 3200.13 1757 70 338 702 „2.88 967.96 93 8955.33 8955 33 2675 93 104 104 2.87 297.82 .76 7844.40 7844.40 1819 76 104 104 „2.87 297.82 .59 „11896.27 „11896.27 2860 59 104 104 „2 87 294 92 .19 3099 35 3099.35 841.19 702 702 „2 88 2010.21 .14 „11312 43 „11312.43 2659 14 104 104 „2 87 297.82 .43 6643 29 6643 29 2004.43 104 104 „2 87 297.82 51 7153.30 7153 30 2703 51 702 702 „2 88 1960 23 HEEMSTEDE, 4 Augustus 1942. De Burgemeester voAj»n,oemcl :retari Totaalbedrag der vergoeding naar het aantal leerlingen over de afrekeningsjaren. Totaalbedrag der werkelijk gemaakte kosten, welke voor O) vergoeding in aanmerking komen, over de afrekeningsjaren. 1 Verschil tusschen de kolommen 5 en 6. Bedrag der vergoeding, genoemd in kolom 4, 20 na aftrek van dat, genoemd in kolom 7. Aantal lesuren gegeven door vakonderv ijzers. Aantal lesuren gegeven aan de overeenkomstige openbare q school of scholen in het onmiddellijk voorafgaande dienstjaar. Bedrag per lesuur door de gemeente uitgegeven voor haar vakonderwijzers. Bedrag der vergoeding voor vakonderwijzers, eventueel to beperkt tot de werkelijke uitgaven. yy yy yy yy

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 3