37 één of beide Kerstdagen of de Nieuwjaarsdag op een werkdag vallen b. op den Donderdag volgende op Paschen en Pinksteren. 2. te bepalen dat de onder 1 genoemde verorde- ning in werking zal treden met ingang van den Don- derdag volgende op den dag waarop zij is afgekondigd. HEEMSTEDE, 2 September 1942. De Burgemeester voornoemd, De Seci^taris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2