De Burgemeester van Heemstede, ter waarneming van de taak van den Raad dier gemeente; Qezien de aanvragen van na te noemen besturen van bijzondere scholen om de gemeentelijke vergoe- ding, als bedoeld in art. 100 der Lager-onderwijswet 1920 over het jaar 1941 Gelet op genoemd artikel en op de uitvoeringsbe- sluiten van die wet; over het jaar 1941 aan de hierna vermelde besturen van bijzondere scholen uit de gemeentekas te ver- goeden de wedden van de volgende onderwijzers, werkzaam geweest aan de daarbij vermelde scholen. I. Scholen, in stand gehouden door het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van den H. Bavo: a. St. Augustinusschool, Molenwerfslaan (l.o.) H. Bergmann, 1 Jan. t/m 31 Aug. 747.68 b. St. Henricusschool, Heerenweg 99 (u.l.o.) J. Klingen, 1 Januari t/m 12 Juli 446,99 II. Scholen, in stand gehouden door de Vereeniging „Bijzondere Protestantsche School te Heemstede": Nicolaas Beetsschool, Bosb. Toussaintlaan 18 (l.o.) J. Q. Dun, 1 Januari t/m 31 Augustus 1336 67 BESLUIT Heemstede, 2 November 1942. De Burgemeester voornoemd, 7 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2