49 NAAM DER INSTELLING OF VEREENIGING. a. Nicolaas Beetsschool l.o b. Bosch en Hovenschool l.o 2272/3 203/3 15,95 15,95 f 36. 32' 431 f 68 c. Bosch en Hovenschool u.l.o. 84 20,64 17' St. Aloysiusschool l.o 2152/8 15,95 34. a. St. Jozefschool l.o b. St. Antoniusschool l.o c. St. Augustinusschool l.o d. Jacobaschool l.o 140 2531/ 2252/3 194/3 15,95 15,95 15,95 15,95 22: 40' 35! 30! 813/3 f 129' e. St. Antoniusschool u.l.o St. Henricusschool u.l.o 74 2432/3 20,64 20,64 151 50: f 65: Bedrag der verglng. Qemiddeld aantal leerlingen over 1941 Bedrag per leerling Bed de irergoe I. Vereeniging Bijz. Protestantsche School te Heemstede. n n II R.K. Kerkbestuur van O.L. Vrouwe Hemelvaart. III. R.K. Kerkbestuur van den H. Bavo. i) n 3172/3 K 1349

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1942 | | pagina 2