46 28 Juni 1946. begrooting 1945 aangevende voor den gewonen dienst in inkomsten een vermeerdering van 1.305.117.30 en een vermindering van /22.100.en in uitgaven een ver- meerdering van f 1.333.728.30 en een verminderinq van /50.711.—. b. Idem no. 2, aangevende voor den gewonen dienst in inkomsten een vermeerdering van 8.729.en in uitgaven een vermeerdering van 10.845.en een ver- mindering van /2.116. c. Idem no. 3, aangevende voor den kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van 476.220.92 en in uitgaven een vermeerdering van /438.259.06 en een vermindering van 1.850. d. Idem no. 4, aangevende voor den kapitaaldienst in inkomsten een vermeerdering van 267.503.85 en in uitgaven een vermeerdering van 282.62 trminderinq van f 15.124.67 itgaven een vermeerdering van /282.628.52 en een vermindering van 15.124.67. e. Idem no. 5, aangevende voor den kapitaaldienst 'n inkomsten een vermeerderinq en verminderinq van /39.315.82. Idem no. 6, aangevende voor den gewonen dienst in inkomsten een vermeerdering van 12.695.en een ermindering van /6.685.en in uitgaven een ver- va" 49.855.en een vermindering van g. Wijziging begrooting Gasbedrijf, aangevende in kapitaalsinkomsten en -uitgaven een verhooging van 96.685. ^em- nangevende in baten een verhooging van /117.600,— en een verlaging van /42.000.—, en in lasten een verhooging van /94.100,— en een verlaqinq van 18.500.—9 i. Idem Duinwaterbedrijf, aangevende in kapitaals- mkomsten en -uitgaven een verhooging van 25.000. i ok 4nn0m' aan9ever,de in baten een verhooging van J Z6.400. en in lasten een verhooging van /41 385 en een verlaging van 14.985 0

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 13