56 28 Juni 1946. gemeenschapszin aan te kweeken. Zoo is het feit dat Haarlem 7 eeuwen geleden stadsrechten verkreeg, aan- leiding geworden om dit feestelijk te herdenken. Heem- stede heeft nooit stadsrechten gehad. Op 7 September, aldus spreker, zal het echter 600 jaar geleden zijn, dat door Margaretha van Henegouwen, Heemstede tot een zelfstandige heerlijkheid werd verheven. Spreker is er van overtuigd, dat Burgemeester en Wethouders leiding zullen willen geven bij een feestelijke herdenking van dit merkwaardige feit. De wijze waarop, vooral bij de jeugdige inwoners, liefde voor de gemeente wordt aan- gekweekt, laat spreker gaarne aan Burgemeester en Wethouders over. Spreker hoopt echter, dat Burge- meester en Wethouder wat van dit feit zullen maken. De heer van Lent, Wethouder, vraagt, of deze her- denking door dit College van Burgemeester en Wet- houders moet worden voorbereid. De Voorzitter zal een een ander noteeren en sluit hierna de vergadering. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1946 | | pagina 23