20 27 Januari 1949 deze week voorgekomen gladheid van de wegen, om de zandstrooier vroeger te doen uitrijden, d.w.z. niet om 8 uur maar om 6 uur. De Voorzitter antwoordt, dat als de politie des nachts gladheid van de wegen constateert, hiervan bericht wordt gezonden naar degenen die voor het zandstrooien moeten zorgen. In zo'n geval rukt de zandstrooier om 6 uur uit. Het kan echter voorkomen, dat de gladheid plotseling in de morgenuren optreedt, zoals kortelings het geval is geweest, waardoor het uitrukken vanzelf ook later wordt. De heer de Ronde wijst er op, dat het buiten een normale vorstperiode moeilijk te voorspellen is wan- neer nachtvorst zal optreden. Men heeft heel vaak niet met nachtvorst te doen maar met grondvorst. Spreker zet uitvoerig uiteen, waarom het optreden van gladheid van te voren moeilijk is uit te maken. De Voorzitter dankt de heer de Ronde voor diens college. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. j-)e

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 20