27 Januari 1949 5 1. Bijdrage wethouders voor hun pensioen- aanspraken. Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. IV WIJZIGING REGELING TOEKENNEN VERGOEDING IN VERPLAATSINGSKOSTEN AAN ONDERWIJZERS AAN OPENBARE EN BIJZONDERE LAGERE SCHOLEN. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. 2. Wijziging regeling tot het toekennen van een vergoeding in verplaatsingskosten aan onderwijzers der openbare en bijzondere lagere scholen. De heer Ir. Kooijmans begrijpt niet wat Gedeputeer- de Staten met de door hen voorgestelde wijziging be- doelen. In het oorspronkelijk voorstel van burgemees- ter en wethouders werd opgemerkt, dat de vakonder- wijzers van de bijzondere scholen, indien zij slechts enkele uren per week les geven, niet onder de regeling vallen. De vakonderwijzers van de openbare scholen vielen rechtstreeks onder het besluit van 29 Juli 1948. Bij overbrenging van de openbare vakonderwijzers naar de regeling voor de onderwijzers zijn dan blijkbaar ook de beperkende bepalingen geldende voor de bijzondere vakonderwijzers, op hen van toepassing. De heer Disselkoen, w;ethouder, antwoordt, dat tot nu toe de regeling van de verplaatsingskosten voor de vakonderwijzers van het openbaar onderwijs was op- genomen in de regeling voor het gemeentepersoneel. Voor de vakonderwijzers bij het bijzonder onderwijs is zij gebaseerd op het besluit van 25 November 1948, no. 125, Gedeputeerde Staten achten het juister, dat het toekennen van de vergoeding voor openbare en bijzon- dere vakonderwijzers is gebaseerd op één besluit, waar, door de regeling voor de openbare vakonderwijzers uit de regeling voor het gemeentepersoneel moet worden gelicht. Daar is niets geen bezwaar tegen, omdat er in feite niets verandert.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 5