8 27 Januari 1949 VII. BESCHIKBAARSTELLING VAN GELDEN VOOR AANSCHAFFING LEERMIDELEN ST. HENRICUSSCHOOL. Het ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor het onderwijs zich hiermede kah verenigen. Het ontwerp-besluit wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VIII CREDIËT VOOR UITBREIDING VAN HET ELECTRICITEITSBEDRIJF. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in de gedrukte stukken onder volgno. De Voorzitter deelt mede, dat de commissie voor de bedrijven zich hiermede kan verenigen. De heer Dr. Brongersma wijst er op, dat het terrein aan de Overboslaan, waar het nieuwe hoofdmeet- en schakelstation zal worden gesticht, thans is afgesloten door een hoge heg. Waar dergelijke gebouwen in de regel zo zakelijk mogelijk worden gehouden, zou spre- ker willen aanbevelen, om deze heg ook na de bouw te handhaven, omdat dit een betere afsluiting aan de straatzijde zal vormen. De heer Disselkoen, wethouder, zegt, dat burgemees- ter en wethouders met deze wens rekening zullen houden. Het ontwerp-besluit wordt vervolgens zonder hoof- delijke stemming vastgesteld. IX. VERKOOP TERREIN AAN DE WAGNER- KADE. 5. Aanvrage gelden voor leermiddelen St. Henricusschool. 6. Uitbreiding electriciteitsbedrijf. Het voorstel met ontwerp-besluit is opgenomen in dé gedrukte stukken onder volgno.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1949 | | pagina 8