ALPHABETISCHE KLAPPER op de besluiten en notulen van de openbare vergaderingen van de raad der gemeente Heemstede gedurende het jaar 1950. No. van het Raadsstuk Blz.van de Notulen 8a 28 69 276 91 329 110 372 77 291 16 140 8a 28 38 62 78 291 59 250 382 7 20 Aankoop ambtswoning burgemeester Aankoop grond tussen J. Verhulstlaan en J. Wagenaarlaan Afschrijvingspercentages bedrijven Algemene Politieverordening Aloysiusschool. Leerboeken en leermiddelen St. Ambtenaren burgerlijke stand Ambtswoning burgemeester aankoop Annexatie gemeenten Antoniusschool. Stichting bijzondere meisjes- school voor uitgebreid lager onderwijs Apparaten gezondheidshuis Autobussenvervoer Automotorspuit brandweer Banken en leerboeken St. Henricusschool. Aanvrage gelden voor Bedrag per leerling voor openbaar onderwijs 1950 Begraven op algemene begraafplaats ver- ordening op het Begroting 1950 Begroting badhuis Begroting duinwaterbedrijf Begroting electriciteitsbedrijf Begroting fonds armengoederen Begroting gasbedrijf Begroting grondbedrijf Begroting Heemsteedse sportparken Begroting openbare werken Begroting reinigingsdienst Begroting reservefonds bijz. doeleinden Begroting zwemvijvers Beheer reservefonds bijz. doeleinden Besmettelijke ziektewet verordening heffing rechten Bibliotheek. Boeken ten bate van leeszaal en Boeken t.b.v. leeszaal en bibliotheek Bosch en Hovenschool. Aanvrage gelden voor meubilair en Ieermiddelen 61 272 10 141 84 306 8 29 119 89 84 86 92 82 88 91 87 86 89 90 17 150 31 183 223 88 325 88 325 62 272

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1