OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op DINSDAG, 14 FEBRUARI 1950, des voormiddags 10 uur. 14 Februari 1950. 27 van de Voorzitter: de hecr E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr. J. van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, J. Kamer- beek, Ir. J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Th, J. H. Verhoeven, Mr. O. H. van W4jk, Mr. J. H. G Zeelenberg, P. Zeg- waart en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink en H. J. W. B. Disselkoen. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heren Dr. E. Bron- gersma en A. J. van Houten. De Voorzitter opent de vergadering op de gebruike- lijke wijze. Mevrouw van Nispen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling notulen van de vergadering van 26 Januari 1950. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 2a. Aankoop ambtswoning voor burgemeester (8a). 3. Begrotingen 1950 (8). 4. Rondvraag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1