BUITENGEWONE OPENBARE VERGADERING Raad der Gemeente Heemstede op VRIJDAG, 17 FEBRUARI 1950, des namiddags 2 uur. AGENDA: 1. Plechtige installatie van de Hoogwelgeboren heer Mr. A. G. A. ridder van Rappard, als burgemeester van Heemstede. De Voorzitter zegt, dat in zijn laatst gehouden ver- gadering door de raad als leden van de commissie van ontvangst zijn benoemd de heren Reijnders en van Hees, terwijl de secretaris daaraan is toegevoegd. Spreker verzoekt de commissie thans de burgemeester te willen binnenleiden. Nadat de commissie de burgemeester heeft binnen- geleid, zegt de heer Reijnders: ,,Mijnheer de voorzitter, 17 Februari 1950. 121 van de Voorzitter: de heer E. J. van Lent, waarnemend burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: Mevr, J. van Nispen- van Wely en de heren O. A. Brink, Dr. E. Brongersma. Mr. Dr. J. van Bruggen, W. J. H. van Hees, A. C. Hopstaken, J. Kamerbeek, Ir J. Kooijmans, N. J. van der Linden, Mr. K. A. F. J. Pliester, W. J. Reijnders, Th. J. H. Verhoeven, Mr. O. H. van Wijk, Mr. J. H. G. Zeelenberg, P. Zegwaart en de wethouders Mr. R. C. Bakhuizen van den Brink en H. J. W. B. Disselkoen. Secretaris: de heer N. Vos. Afwezig met kennisgeving de heer A. J. van Houten wegens ziekte. De Voorzitter opent de vergadering op de gebrui- kelijke wijze.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1950 | | pagina 1