srr,K- r nSf«™ r~« L 5,r„ï7Ätmm.' robSrvVïînTnÄ ferrein i„ „„d.r de.i v.» d, g.meen.e werd eveneens door ons afgewezen. Q 26 januari 1956 stemd blljven n.s tnin ™ÏÄS»"SS%"5i De toegenomen behoefte aan &ara& sreacht voor de gevraagde Äf vcmn..»„d. vloelt - S.'ÄÎ onder^door^ons'^e'stellen^'voorwaarden worden gehouwd, ontkennend be- antwoorden. strekkine: voor de bebouwing met Heemstede, 14 december 1955. Burgemeester en wethouders van Heemstede. A. G. A. van Rappard De secretaris, Be T. M. Schelling. bo Behoort bij de notulen van de openbare raadsvergadering van 26 januari 1956. De voorzitter, De secretaris, va

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 18