4e Afd. 26 Juli 1956' 81 HERZIENING UITBREIDINGSPLAN. Herenweg; tt gelet op artikel 36, 4e lid der Wonmgwet, gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders, BESLUIT worden voorbereid. Gedaan ter openbare raadsvergadering van 26 juli 1956. De voorzitter, De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1