tZJri,fp a zsHHf -v~ 02 SÄxti «sSf"L,'J,;!ïr w"- Z.t't'oST.ci.rae «ätzs j--. .oJ. »n -Ä-.iÄïsr 4e Afd- 30 november 1956. j 22 HUURCOMMISSIE Aan de Raad, Bij ons voorstel d.d. 19 oktober 195^ nn ioc u zitter, vice-voorzitters en ]ed™ L fu benoeming van voor- WÊmËmmm legenheid het volgende bepaald: &anZlen Van deZe aan*e" bedoefde?ndarüke[Zf dér^M^van'd" H de Huureommissie, worden deze vacatiegelden door het Riik amT'dé vacatie^elden genieten, Heemstede, 7 november 1956. Burgemeester en wethouders van Heemstede, A. G. A. van Rappard. De secretaris, T. M. Schelling. De Raad der gemeente Heemstede; lofezmn het voorstel van burgemeester en wethouders d.d, 7 nowmber BESLUIT: voo6r ïe^^wm^teri^^^ce^vo^raitt^ers'^de^Ieden^en'de^^ Verg0eding Gedaan ter openbare raadsvergadering van 30 november 1956. De voorzitter. De secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1956 | | pagina 1