acks is i "-xtüN :iamgÊ» i 10 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Rekening 1955 Rekening 1956 Reservefonds voor woningverbetering Instelling fonds X. BELASTINGEN Straatbelasting le wijziging verordening op de heffing en invor- dering van rechten wegens het gebruik der alg. begraafplaats Retributie rioolwatervoorziening Woonplaatsbelasting XI. OPENBARE ORDE 3e Wijz. Alg. Pol. Verordening Baldadigheid van de jeugd Gebruik van water als ligplaats voor woon- schepen Woonwagenkamp Verordening op de verzorgings- en verpleeghui- zen Herstel uurwerk Dreefschool Verlichting torenuurwerken Voltrekken huwelijk vreemdelingen XII. OPENBARE GEZONDHEID Drankwet Vergunning voor „Nieuw Berkenrode" Gezondheidshuis Gebruik van gezondheidshuis Aanschaffing kortegolfapparaat en microscoop Dooriichting bevolking Toezicht op producten Gemeenschappelijke regeling inzake de vlees- keuringsdienst Verordening op de keuringsdienst van slacht- dieren, vlees en vleeswaren Verordening betr. de verkoop van paardevlees en buitenlands bevroren vlees Rattenbestrijding 315 51 96 218, 243, 252, 259, 265, 267, 290 218 266 266 50 301, 107 45 254, 261, 269, 270 46, 60 107, 139, 156 302 323 62 135 132 38 34 37 6, 94 153 63 293 6, 319 320 320 79, 138, 296 40 1, 161 162 162 a

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 10