11 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Begraafplaatsen le wijziging verordening op de heffing en invor- dering van rechten wegens het gebruik der algemene begraafplaats 218 132 le wijziging verordening op het begraven op de 218 133 algemene begraafplaats Uitbreiding algemene begraafplaats met r.k,- 212 131 gedeelte Riolering Verhoging krediet voor stichting zuiveringsin- 66 46 stallatie voor rioolwater Zwemvijvers Verbetering woning badmeester 160 109 Drinkwater Smaak van het drinkwater 22, 35, 57 Douchecellen in woningen 300 Xni. UITBREIDIN GSPL ANNEN, BEBOU WIN GSPLANNEN Intrekken herzieningen 6 Vaststelling herziening voor terreinen langs Zandv. Allee en terrein ten noorden van L. v. Rozenburg en N. O. van Chrysanthemumlaan 143 94 Vaststelling herziening voor terrein tussen P. de Hooghstr., J. v. Goyenstr. en P. Potter- laan (herziening XVII C) 6 Vaststelling herz. XXI A regelende de bestem- ming in onderdelen voor terrein aan de N.W.- zijde van Valkenburgerpl 142 92 Vaststelling herziening voor terrein tussen Lanckhorstl., Grayenestersingel, Koediefslaan en v. d. Spiegell. Herz. XXV-A 5 Vaststelling herziening XL C in onderdelen voor terrein gelegen ten noorden van de Van 27 Merlenlaan Vaststelling herziening XL D in onderdelen voor deel terreinen tussen van Merlenl., He- renweg, Kerklaan en Zandvaart 142 93 Vaststelling herziening v.h. uitbreidingsplan in 82, 226, 318 onderdelen XL D Plan Kennemeroord 52, 158 Vaststelling herziening LII B „Plan Rivieren- en Ipenrode" 82, 211, 226 53 Vaststelling LIV B voor terrein aan zuidzijde van Dr. Schaepmanlaan 159 108 Vaststelling uitbreidingsplan „Plan Bosbeek" 196 120

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 11