il l t WÊä lâi I Bladzijde notulen No. raadsstuk ONDERWERP Voorbereiding herziening voor terrein begrepen in herz. L met uitzondering van de terreinen gelegen tussen Herenweg, Zandv.laan, Leidse- vaart en de noordgrens van de buitenplaats „Berkenrode" Voorbereiding herziening terreinen westelijk van Herenweg, zuidelijk van Ipenrode, noordelijk van Manpadslaan en oostelijk van Leidse- vaart Voorbereiding herziening terreinen gelegen tus- sen van Merlenlaan, Zandvaart, Kerklaan en Herenweg Voorbereiding herziening terrein gelegen aân noordzijde Valkenburgerpl. tussen Valkenbur- gerlaan en Torenlaan Voorbereiding herziening terrein oostelijk van Herenweg, zuidelijk van Groenendaal en de van Merlenvaart en niet begrepen in ,,de Glip Bebouwing ,,Overbos" aan Herenweg met R.K bejaardenhuis Rooilijn Cloosterweg Toepassing algemene bepalingen voor het in bouwexploitatie brengen van gronden door particulieren 14. VOLKHUISVESTING Bouw- en woningtoezicht Inrichting woningkartotheek 82 64 58, 95 67 Bouw- en woningverordening 9e wijziging Bezwaarschrift tegen aanschrijving verbetering woning Herenweg 17 Onbewoonbaarverklaring woningen Binnenweg 173, 175. Verlenging termijn ontrui- 319 254 85, 9 5 90 51 43 49 59 160 197, 318 113 ming Glipperweg 18, 20, 24. Verlenging termijn ont- ruiming Kerklaan 2. Verlenging termijn ontruiming Kerklaan 5. Verlenging termijn ontruiming Leidsevaartweg 23. Opheffing onbewoonbaarver- klaring Zandvoortselaan 98. Verlenging termijn ontrui- ming Woningbouw en -verbetering Algemeen 52 156 95, 141 60 64 131, 159 95, 141, 227 44 81 60, 139 131 82 83, 112, 212, 315 54, 130 97, 260, 266, 270, 296

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 12