Herenweg 13 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Bouw van 101 woningen ten westen van de Glip- per Dreef Bouw van 54 woningen een bedrijfsruimte en 10 garages ten westen Glipper Dreef Bouw van 30 maandhuurwoningen ten westen van Glipper Dreef Voorzieningen daken complex 17 duplex- en 8 eengezinswoningen Provinciebuurt Reservefonds woningverbetering 146 gemeente- woningen Ind. Buurt en de Glip Bouwrijp maken van terreinen van plan rivie- renbuurt Maken douchecellen in woningen Bouw woningen door verenigingen Bouw woningen door Bouwkas Ned. Gemeen- ten Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Klacht afrekening woningen J. Verhulstl Huurcommissie Samenstelling Huurverhoging nieuwe woningcomplexen Distributie woonruimte Commissie bedoeld in art. 8 woonruimtewet Aanwijzing huurders voor 4 woningen van fa. Fris aan Troelstralaan 15. OPENBARE VEILIGHEID Bescherming tegen oorlogsgeweld Stichting commandopost voor B.B 16. WEGEN, VOETPADEN, VAARTEN, BRUGGEN, HAVENS, BOS Wegen en voetpaden Doortrekking Esdoornkade Verkoop grond Jan van Goyenstraat Verbetering Lanckhorstlaan Doortrekking Ir. Lelylaan Wijziging parkeerterrein en plantsoen Roemer Visscherplein Voetpad Spaarnzichtlaan Uitvoering werken i.v.m. spoorwegviaduct over de Zandvoortselaan Verlichting wegen Heemst. Dreef 13, 97 97 135, 190 146 96 319 170 31 32 112 199 24 199 30 131 199 144 156 29 197 108 65 211 57 8, 64 64 87 101 62 159 124 125 83 129 98 12 123 45

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 13