R II p S? llf c 1 'i y - /r - fpmtgqvqttt/baa -- x 14 ONDERWERP Bladzijde No. notulen raadsstuk Reinigen wegen Vervuiling straten door kalkauto's 108 Sneeuwruimen 58 Vaarten, havens Afrastering iangs sloot bij Thorbeckei 136 89 Groenendaai Herstei moientje 63 42 Herstel bergruimte bij tennisbanen en schei- 15G 103 dingsmuur van tennisbanen Subsidie provincie 254, 269, 271, 279 17. VERKEER EN VERVOER Verkeer Insteiling commissie voor het nemen van ver- keersmaatregelen 290 122 Veriichting verkeersborden 197 Verbod plaatsen fietsen bij station 322 Gevaarlijke situatie Heemst. Dr./P. Aertszl. 300 Oversteekpiaats Leidsvaartw. bij station 208 Oversteekplaats Zandvoortseiaan 156 V Wijziging parkeerterrein R. Visscherplein 197 123 Vervoer Officiële opening spoorwegstation 108 Schoolbus voor kinderen uit Giipperbuurt 106 18. KREDIETWEZEN Gemeenschappelijke regeiing Voikskredietbank voor Haarlem e.o 77, 228 50, 141 19. WINKELSLUITING Avondverkoop 210, 322 20. MAATSCHAPPELIJKE ZORG Zorg voor zieken Subsidie aan Diaconie Herv. gemeente Haariem 151 105 Zorg voor krankzinnigen Gemeenschappelijke regeiing zorg geestelijke volksgezondheid 321 163 Zorg voor ouden van dagen Bejaardenzorg 245, 254, 272, 277, 279, 283, 284, 291 i« J -v«tK /iïvvaie5»ai

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 14