16 ONDERWERP Bladzijde notulen No. raadsstuk Bijzonder onderwijs l.o. en u.I.o. Vaststelling vergoeding 1955 Vaststelling vergoeding 1955 vakonderwijs Voorschot vergoeding 1958 Voorschot vergoeding 1958 boventallig onder- wijzend personeel Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs St. Aloysiusschool. Aanschaffing leerboeken Jacobaschool. Aansch. meubilair en boeken en verandering verlichting Jacobaschool. Aanschaffing leerboeken St. Jozefschool. Aanschaffing meubilair St. Antoniusschool. Daglichtafscherming lokaal St. Antoniusschool. Aansch. meubilair en boeken Bosch en Hovenschool, N. Beetsschool. Leermid- delen en verkeersonderwijs Bosch en Hovenschool. Vervanging verlichting Bosch en Hovenschool. Leerboeken en verduis- teringsmateriaal lokalen Gerrit Bargerschool. XJitbreiding 2 lokalen Gerrit Bargerschool. Aansch. boeken en meubi- lair Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs Vaststelling vergoeding 1955 Vaststelling vergoeding 1955 vakonderwijs Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs St. Aloysiusschool. Gereedschap en materiaal handenarbeid 41 17 41 18 42 23 43 28 42 24 210, 315 148 94, 114 71 159, 196 118 190, 223 338 315 149 114 73 316 150 315 196 119 141, 195 117 113 68 Buitengewoon onderwijs Vaststelling vergoeding 1955 vakonderwijs Voorschot vergoeding 1958 vakonderwijs Voorschot vergoeding en huurvergoeding 1958 Bijdrage in vervoerskosten bezoeken school Middelbaar en Voorbereidend Hoger Onderwijs Stichting openbaar lyceum Wijziging wet M. en V.H.O Handelsavondscholen Subsidie R.K. Handelsavondschool Haarlem Nijverheidsonderwijs Subsidie aan Mater Amabilisschool Noordwij- kerhout Historische en andere culturele waarden Opbouw vredesbrug Het Oude Slot Stoffering en meubilering vergaderzaal en gar- derobe rechterbouwhuis Het Oude Slot 42 42 43 210, 315 42 43 43 27, 94, 159, 190 302, 245 244 44 28 160 104 20 19 25 147 21 27 26 29 65

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1958 | | pagina 16